2222222258683

เทคนิคการยิงปืนพก สำหรับมือใหม่

เทคนิคการยิงปืนพก ประกอบด้วย
1.ท่าทาง ( STANCE )
2.การจับปืน ( GRIP )
3.การจัดศูนย์ ( SIGHT ALLIGEMENT )
4.การเล็ง ( SIGHT PICTURE )
5.การควบคุมลมหายใจ ( BREATHING CONTROL )
6.การลั่นไก ( TRIGGER CONTROL )
7.การเล็งตาม ( FOLLOW  THROUGH )

ท่าทาง ( STANCE )
– ยืนตัวตรงกับเป้า  เท้าแยกพอประมาณ ( ประมาณเสมอไหล่ )
– นน.ตัวอยู่ระหว่างกลางของเท้าทั้งสองข้าง ขาเหยียดตึง
– ล็อกเข่า เอว ไหล่ คอตั้งตรง ตามองที่เป้า

การจับปืน( GRIP )
– จับให้สูงใกล้แนวลำกล้องมากที่สุด เพื่อลดแรงสะท้อนถอยหลัง
– จับปืนให้กระชับให้แนวลำกล้องอยู่ใกล้แนวแขนมากที่สุด
– จัดวางนิ้วชี้ให้พอดีกับตำแหน่งที่เหนี่ยวไก
– ออกแรงบีบหน้าด้ามปืน ส่งแรงผ่านอุ้งมือ แล้วอัดเข้ากับข้อมือ มือที่ไม่ถนัดนำมาประกบ ล็อกข้อมือ

การจัดศูนย์( SIGHT ALLIGEMENT )
– จับปืนชี้ลงพื้นประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตึง
 – จัดศูนย์พอดีแล้วล็อกไว้
 – เงยหน้ามองหาเป้า จะเกิดแนวเส้นเล็ง ตา – เป้า
 – ยกปืนขึ้นสู่แนวเส้นเล็ง จะเกิดภาพ ตา – ศูนย์หลัง – ศูนย์หน้า – เป้า
 – ถ้าไม่ตรง ให้จับปืนใหม่ หรือขยับตัวทางข้าง เข้า –ออกจนตรงพอดี ถ้าทำไม่ได้ให้กลับไปทำข้อ 1 ใหม่

การเล็ง( SIGHT PICTURE )
– ต้องมีสมาธิดี
– ปรับสายตาให้มองเห็นศูนย์ให้ชัด ( ศูนย์พอดี )
– ปรับสายตาผ่านศูนย์ให้เห็นเป้า หาจุดเล็ง
– ทำตามข้อ 2-3 สลับไป สลับมาหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ
– ควบคุมภาพเล็งให้สมบูรณ์ตลอดเวลา และจะทำให้เกิดสมาธิ จิตมุ่งที่ภาพเล็ง จะรู้การเคลื่อนไหวของภาพเล็งและเป้า

ควบคุมเส้นการเล็งจากจุดที่ 1-4 ให้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันอยู่เสมอ

การควบคุมลมหายใจ( BREATHING CONTROL )
เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยที่สุด ให้ได้ภาพเล็งที่นิ่งที่สุด ปฏิบัติดังนี้
 – หายใจเข้า 100 % แล้วผ่อนออก 20 %
 – กลั้นหายใจไว้ประมาณ 6 – 10 วินาที

การลั่นไก( TRIGGER CONTROL )
– ออกแรงเหนี่ยวไกอย่างสม่ำเสมอจนกว่ากระสุนจะลั่น
– ถ้าลั่นไกไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ยกเลิก
– กลับมาเริ่มต้นใหม่

การเล็งตาม( FOLLOW THROUGH )
– เล็งตามทุกครั้งที่ทำการลั่นไก
– เพื่อให้มั่นใจว่าเกิดภาพเล็งที่สมบูรณ์ตลอดเวลา
– เพื่อให้ภาพเล็งในนัดต่อไปกลับมาอย่างเร็ว