วิธีการเล่น และกฏกติกามารยาท ในการเล่นกีฬา BB. ในสนามทั่วไปที่ควรรู้

กฎการแข่งขัน      1.ปืน BB. ที … Read More